Thành viên:

Dinvar

Đăng ký phát âm của Dinvar

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/12/2010 dictionary [en] phát âm dictionary 0 bình chọn
09/12/2010 life [en] phát âm life 0 bình chọn
09/12/2010 white [en] phát âm white 0 bình chọn
09/12/2010 underground [en] phát âm underground -1 bình chọn