Thành viên:

Doiha

Đăng ký phát âm của Doiha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/09/2009 achicoria [es] phát âm achicoria 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2009 pera [es] phát âm pera 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2009 adquisición [es] phát âm adquisición 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2009 recelo [es] phát âm recelo 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2009 champiñones [es] phát âm champiñones 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2009 guisantes [es] phát âm guisantes 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2009 apio [es] phát âm apio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/07/2009 sentarme [es] phát âm sentarme 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/07/2009 honrado [es] phát âm honrado 0 bình chọn
19/07/2009 barrigón [es] phát âm barrigón 0 bình chọn
16/07/2009 adiestrar [es] phát âm adiestrar 0 bình chọn
16/07/2009 distrito [es] phát âm distrito 0 bình chọn
16/07/2009 gales [es] phát âm gales 0 bình chọn
16/07/2009 salvia [es] phát âm salvia 1 bình chọn
16/07/2009 anchura [es] phát âm anchura 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/07/2009 guardabarros [es] phát âm guardabarros 0 bình chọn
16/07/2009 seductor [es] phát âm seductor 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/07/2009 tempestuoso [es] phát âm tempestuoso 0 bình chọn
16/07/2009 vendido [es] phát âm vendido 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/06/2009 Groenlandia [es] phát âm Groenlandia 0 bình chọn
14/06/2009 arriesgar [es] phát âm arriesgar 0 bình chọn
14/06/2009 representar [es] phát âm representar 1 bình chọn
14/06/2009 premiar [es] phát âm premiar 0 bình chọn
14/06/2009 respectar [es] phát âm respectar 0 bình chọn
14/06/2009 despedirse [es] phát âm despedirse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/06/2009 proveniente [es] phát âm proveniente 0 bình chọn
14/06/2009 acompañamiento [es] phát âm acompañamiento 0 bình chọn
14/06/2009 oler mal [es] phát âm oler mal 0 bình chọn
14/06/2009 Redentor [es] phát âm Redentor 0 bình chọn
14/06/2009 barrendero [es] phát âm barrendero 1 bình chọn Phát âm tốt nhất