Thành viên:

Dougla15

Đăng ký phát âm của Dougla15

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/04/2009 bonita [es] phát âm bonita 1 bình chọn
25/04/2009 profesor [es] phát âm profesor 1 bình chọn
25/04/2009 malcriado [es] phát âm malcriado 0 bình chọn
25/04/2009 Durazno [es] phát âm Durazno 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/04/2009 bibliotecario [es] phát âm bibliotecario 0 bình chọn
25/04/2009 archivador [es] phát âm archivador 0 bình chọn
25/04/2009 simultáneamente [es] phát âm simultáneamente 0 bình chọn
25/04/2009 rotulación [es] phát âm rotulación 0 bình chọn
25/04/2009 mágico [es] phát âm mágico -1 bình chọn
25/04/2009 cartulina [es] phát âm cartulina 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/04/2009 enchufado [es] phát âm enchufado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/04/2009 becaria [es] phát âm becaria 0 bình chọn
25/04/2009 malicioso [es] phát âm malicioso 0 bình chọn
25/04/2009 Leo [es] phát âm Leo 1 bình chọn
25/04/2009 trampas [es] phát âm trampas 0 bình chọn
25/04/2009 primaria [es] phát âm primaria 0 bình chọn