Thành viên:

Drosophilist

Đăng ký phát âm của Drosophilist

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/08/2010 Waugh [en] phát âm Waugh 0 bình chọn
17/08/2010 conjunctiva [en] phát âm conjunctiva 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 parried [en] phát âm parried 0 bình chọn
16/08/2010 inexpensive [en] phát âm inexpensive 0 bình chọn
14/08/2010 Edgar Rice Burroughs [en] phát âm Edgar Rice Burroughs 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/08/2010 throb [en] phát âm throb 0 bình chọn
05/08/2010 guanosine [en] phát âm guanosine 0 bình chọn
21/07/2010 synuclein [en] phát âm synuclein 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/05/2010 sprague dawley [en] phát âm sprague dawley 0 bình chọn
25/05/2010 Jacqueline Wilson [en] phát âm Jacqueline Wilson 0 bình chọn
21/05/2010 foramen [en] phát âm foramen -1 bình chọn
06/05/2010 Gymboree [en] phát âm Gymboree 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/04/2010 prestor [en] phát âm prestor 0 bình chọn
26/04/2010 Thapsigargin [en] phát âm Thapsigargin 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/04/2010 compote [en] phát âm compote 0 bình chọn
22/04/2010 powerfully [en] phát âm powerfully 0 bình chọn
10/03/2010 Kapuskasing [en] phát âm Kapuskasing 0 bình chọn
04/03/2010 isonitriles [en] phát âm isonitriles 0 bình chọn
04/03/2010 Tetralogy of Fallot [en] phát âm Tetralogy of Fallot 0 bình chọn
11/02/2010 Wiarton [en] phát âm Wiarton 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/02/2010 Solsbury Hill [en] phát âm Solsbury Hill 0 bình chọn
11/02/2010 lateralus [en] phát âm lateralus 0 bình chọn
11/02/2010 brachiocephalis [en] phát âm brachiocephalis 0 bình chọn
11/02/2010 Quenneville [en] phát âm Quenneville 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/02/2010 Jon Eakes [en] phát âm Jon Eakes -1 bình chọn
04/02/2010 McEwen [en] phát âm McEwen 0 bình chọn
04/02/2010 cowshed [en] phát âm cowshed 0 bình chọn
03/02/2010 Morshead [en] phát âm Morshead 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/02/2010 Holy Sepulchre [en] phát âm Holy Sepulchre 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 microflora [en] phát âm microflora 0 bình chọn