Thành viên:

EdN1

Đăng ký phát âm của EdN1

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/10/2012 vagina [en] phát âm vagina -1 bình chọn
05/10/2012 exacerbate [en] phát âm exacerbate 0 bình chọn