Thành viên:

Edinburgher

Đăng ký phát âm của Edinburgher

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
04/09/2009 Hawick [en] phát âm Hawick 3 bình chọn Phát âm tốt nhất