Thành viên:

Edinburgher

Đăng ký phát âm của Edinburgher

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/09/2009 Rochdale [en] phát âm Rochdale 0 bình chọn
04/09/2009 Hawick [en] phát âm Hawick 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/08/2009 Scone [en] phát âm Scone 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/08/2009 sassenach [sco] phát âm sassenach 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/08/2009 Drambuie [sco] phát âm Drambuie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất