Thành viên:

El55

Đăng ký phát âm của El55

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/06/2015 労う [ja] phát âm 労う 0 bình chọn
02/06/2015 逆さ富士 [ja] phát âm 逆さ富士 1 bình chọn
02/06/2015 労わる [ja] phát âm 労わる 0 bình chọn
22/03/2011 頒布 [ja] phát âm 頒布 0 bình chọn
21/03/2011 陶芸家 [ja] phát âm 陶芸家 0 bình chọn
21/03/2011 tenugui [ja] phát âm tenugui -1 bình chọn
21/03/2011 景気循環 [ja] phát âm 景気循環 0 bình chọn
21/03/2011 伊藤赤水 [ja] phát âm 伊藤赤水 0 bình chọn
20/03/2011 無名異焼 [ja] phát âm 無名異焼 0 bình chọn
20/03/2011 葛飾 北斎 [ja] phát âm 葛飾 北斎 0 bình chọn
20/03/2011 富嶽三十六景 [ja] phát âm 富嶽三十六景 0 bình chọn
20/03/2011 駿州江尻 [ja] phát âm 駿州江尻 0 bình chọn
20/03/2011 神奈川沖浪裏 [ja] phát âm 神奈川沖浪裏 0 bình chọn
20/03/2011 遮音 [ja] phát âm 遮音 0 bình chọn
20/03/2011 建具 [ja] phát âm 建具 0 bình chọn
20/03/2011 英連邦王国 [ja] phát âm 英連邦王国 0 bình chọn
20/03/2011 gyunyu [ja] phát âm gyunyu 0 bình chọn
20/03/2011 shukudai [ja] phát âm shukudai 0 bình chọn
20/03/2011 物々交換 [ja] phát âm 物々交換 0 bình chọn
20/03/2011 淡々 [ja] phát âm 淡々 -1 bình chọn
20/03/2011 継続 [ja] phát âm 継続 0 bình chọn
20/03/2011 つかの間 [ja] phát âm つかの間 0 bình chọn
20/03/2011 日本人形 [ja] phát âm 日本人形 0 bình chọn
20/03/2011 附則 [ja] phát âm 附則 0 bình chọn
19/03/2011 共著 [ja] phát âm 共著 0 bình chọn
19/03/2011 差止請求 [ja] phát âm 差止請求 0 bình chọn
19/03/2011 配信不能通知 [ja] phát âm 配信不能通知 0 bình chọn
19/03/2011 認知機能 [ja] phát âm 認知機能 0 bình chọn
19/03/2011 知能犯 [ja] phát âm 知能犯 0 bình chọn
19/03/2011 荒らし [ja] phát âm 荒らし 0 bình chọn