Thành viên:

Elaesa

Đăng ký phát âm của Elaesa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
29/08/2012 hádegishlé [is] phát âm hádegishlé Của Petur75