Thành viên:

Elaesa

Đăng ký phát âm của Elaesa

Xem thông tin và từ của thành viên.
0/1 phát âm

Play all the pronunciations of this page

XX Añadir a favoritas XX Từ Nghe Bình chọn
súkkulaði [is] phát âm súkkulaði Của hlodver