Thành viên:

Entiere

Đăng ký phát âm của Entiere

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/06/2009 la tour Eiffel [fr] phát âm la tour Eiffel -1 bình chọn
04/06/2009 quoi [fr] phát âm quoi -1 bình chọn
04/06/2009 messieurs [fr] phát âm messieurs 0 bình chọn
04/06/2009 pinotage [fr] phát âm pinotage 0 bình chọn
04/06/2009 tu manges [fr] phát âm tu manges -1 bình chọn
04/06/2009 vous mangez [fr] phát âm vous mangez -1 bình chọn
04/06/2009 rue Jean du Bellay [fr] phát âm rue Jean du Bellay 0 bình chọn