Thành viên:

Erviy

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Erviy

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/12/2014 шонкала [chm] phát âm шонкала 0 bình chọn
24/12/2014 ялжын [chm] phát âm ялжын 0 bình chọn
24/12/2014 каласалтеш [chm] phát âm каласалтеш 0 bình chọn
24/12/2014 кышажым [chm] phát âm кышажым 0 bình chọn
24/12/2014 сылнымутышто [chm] phát âm сылнымутышто 0 bình chọn
24/12/2014 палыжым [chm] phát âm палыжым 0 bình chọn
24/12/2014 манына [chm] phát âm манына 0 bình chọn
24/12/2014 ушет [chm] phát âm ушет -1 bình chọn
24/12/2014 вачым [chm] phát âm вачым 0 bình chọn
24/12/2014 пӱгыртенна [chm] phát âm пӱгыртенна 0 bình chọn
24/12/2014 кеч-кӧланат [chm] phát âm кеч-кӧланат 0 bình chọn
24/12/2014 укшышкыжо [chm] phát âm укшышкыжо 0 bình chọn
24/12/2014 сӱретым [chm] phát âm сӱретым 0 bình chọn
24/12/2014 снегымат [chm] phát âm снегымат 0 bình chọn
24/12/2014 чонышто [chm] phát âm чонышто -1 bình chọn
24/12/2014 шӱлыкым [chm] phát âm шӱлыкым 0 bình chọn
24/12/2014 суртыштыжо [chm] phát âm суртыштыжо 0 bình chọn
24/12/2014 йомалше [chm] phát âm йомалше 0 bình chọn
24/12/2014 лудшылан [chm] phát âm лудшылан 0 bình chọn
24/12/2014 Шуя [chm] phát âm Шуя 0 bình chọn
24/12/2014 кагазыш [chm] phát âm кагазыш 0 bình chọn
24/12/2014 рефрен [chm] phát âm рефрен 0 bình chọn
24/12/2014 шонкалышыжла [chm] phát âm шонкалышыжла 0 bình chọn
21/12/2014 ласкаже [chm] phát âm ласкаже 0 bình chọn
21/12/2014 кузукташ [chm] phát âm кузукташ 0 bình chọn
21/12/2014 почеламутлаште [chm] phát âm почеламутлаште 0 bình chọn
21/12/2014 саскатым [chm] phát âm саскатым 0 bình chọn
21/12/2014 геройжо [chm] phát âm геройжо 0 bình chọn
21/12/2014 йоҥгат [chm] phát âm йоҥгат 0 bình chọn
21/12/2014 корнывожлаште [chm] phát âm корнывожлаште 0 bình chọn