Thành viên:

Erviy

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Erviy

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/02/2016 пелештӓлӹн [chm] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
07/02/2016 Пиганась [chm] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
03/10/2015 вочмешкыже [chm] phát âm вочмешкыже Của szurszuncik
03/10/2015 тудымак [chm] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
03/10/2015 кугешналын [chm] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
26/09/2015 мартеат [chm] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
26/09/2015 туркыдымо [chm] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
26/09/2015 рончыштын [chm] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
26/09/2015 лугалтыман [chm] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
26/09/2015 лоҥылтын [chm] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
20/12/2014 помышын [chm] phát âm помышын 0 bình chọn
20/12/2014 кавадӱр [chm] phát âm кавадӱр 0 bình chọn
20/12/2014 кӱтӱчына [chm] phát âm кӱтӱчына 0 bình chọn
20/12/2014 эпиграфан [chm] phát âm эпиграфан 0 bình chọn
20/12/2014 палемда [chm] phát âm палемда 0 bình chọn
20/12/2014 виктарат [chm] phát âm виктарат 0 bình chọn
20/12/2014 каласалтыт [chm] phát âm каласалтыт 0 bình chọn
20/12/2014 суртыштыжо [chm] phát âm суртыштыжо 0 bình chọn
20/12/2014 таҥастара [chm] phát âm таҥастара 0 bình chọn
20/12/2014 шонкалышыжла [chm] phát âm шонкалышыжла 0 bình chọn
20/12/2014 шомакшым [chm] phát âm шомакшым 0 bình chọn
20/12/2014 кагазыш [chm] phát âm кагазыш 0 bình chọn
20/12/2014 йомалше [chm] phát âm йомалше 0 bình chọn
20/12/2014 чонышто [chm] phát âm чонышто Của szurszuncik
20/12/2014 шӱлыкым [chm] phát âm шӱлыкым 0 bình chọn
20/12/2014 лудшылан [chm] phát âm лудшылан 0 bình chọn
20/12/2014 шонышыжым [chm] phát âm шонышыжым 0 bình chọn
20/12/2014 ӧпкеле [chm] phát âm ӧпкеле 0 bình chọn
20/12/2014 тӱняшке [chm] phát âm тӱняшке 0 bình chọn
20/12/2014 корныштем [chm] phát âm корныштем 0 bình chọn