Thành viên:

Erviy

Đăng ký phát âm của Erviy

Xem thông tin và từ của thành viên.
0/5 phát âm

Phát âm tất cả trong trang này

XX Añadir a favoritas XX Từ Nghe Bình chọn
якар [chm] phát âm якар Của Erviy
мӱяк-тутло [chm] phát âm мӱяк-тутло Của Erviy
уэмын [chm] phát âm уэмын Của Erviy
савыралташ [chm] phát âm савыралташ Của Erviy
лекле [chm] phát âm лекле Của Erviy