Thành viên:

Erviy

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Erviy

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/12/2014 кажнын [chm] phát âm кажнын 0 bình chọn
03/12/2014 нумалыктен [chm] phát âm нумалыктен 0 bình chọn
03/12/2014 кудалмыж [chm] phát âm кудалмыж 0 bình chọn
03/12/2014 лойгалтын [chm] phát âm лойгалтын 0 bình chọn
03/12/2014 Кумыжъял [chm] phát âm Кумыжъял 0 bình chọn
03/12/2014 йӱштылде [chm] phát âm йӱштылде 0 bình chọn
03/12/2014 шекланышт [chm] phát âm шекланышт 0 bình chọn
03/12/2014 лектынак [chm] phát âm лектынак 0 bình chọn
03/12/2014 икгаяк [chm] phát âm икгаяк 0 bình chọn
03/12/2014 нерештшаш [chm] phát âm нерештшаш 0 bình chọn
02/12/2014 лишемде [chm] phát âm лишемде 0 bình chọn
02/12/2014 пелешталын [chm] phát âm пелешталын 0 bình chọn
02/12/2014 кеч-кӧн [chm] phát âm кеч-кӧн 0 bình chọn
02/12/2014 ынетак [chm] phát âm ынетак 0 bình chọn
02/12/2014 савыркалыме [chm] phát âm савыркалыме 0 bình chọn
02/12/2014 кычкырлен [chm] phát âm кычкырлен 0 bình chọn
02/12/2014 ӧндалде [chm] phát âm ӧндалде 0 bình chọn
02/12/2014 пытымыла [chm] phát âm пытымыла 0 bình chọn
02/12/2014 йолыштыде [chm] phát âm йолыштыде 0 bình chọn
02/12/2014 нӱшкырак [chm] phát âm нӱшкырак 0 bình chọn
02/12/2014 ярсымыла [chm] phát âm ярсымыла 0 bình chọn
02/12/2014 волгалтарыман [chm] phát âm волгалтарыман 0 bình chọn
02/12/2014 шарнышыла [chm] phát âm шарнышыла 0 bình chọn
02/12/2014 ашналтын [chm] phát âm ашналтын 0 bình chọn
02/12/2014 йӧратыдеак [chm] phát âm йӧратыдеак 0 bình chọn
02/12/2014 тарватыман [chm] phát âm тарватыман 0 bình chọn
02/12/2014 оптыза [chm] phát âm оптыза 0 bình chọn
30/11/2014 суртолмо [chm] phát âm суртолмо 0 bình chọn
30/11/2014 урден [chm] phát âm урден 0 bình chọn
30/11/2014 кедараш [chm] phát âm кедараш 0 bình chọn