Thành viên:

Erviy

Đăng ký phát âm của Erviy

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/12/2014 шомакшым [chm] phát âm шомакшым 0 bình chọn
20/12/2014 тыгайымат [chm] phát âm тыгайымат 0 bình chọn
20/12/2014 йоҥгатарак [chm] phát âm йоҥгатарак 0 bình chọn
20/12/2014 таҥастара [chm] phát âm таҥастара 0 bình chọn
20/12/2014 шортнеже [chm] phát âm шортнеже 0 bình chọn
20/12/2014 сите [chm] phát âm сите 0 bình chọn
20/12/2014 помышын [chm] phát âm помышын 0 bình chọn
20/12/2014 кӱтӱчына [chm] phát âm кӱтӱчына 0 bình chọn
20/12/2014 виктарат [chm] phát âm виктарат 0 bình chọn
20/12/2014 каласалтыт [chm] phát âm каласалтыт 0 bình chọn
20/12/2014 философла [chm] phát âm философла 0 bình chọn
20/12/2014 рубрикыш [chm] phát âm рубрикыш 0 bình chọn
20/12/2014 почеламутлаштыже [chm] phát âm почеламутлаштыже 0 bình chọn
20/12/2014 тӱняшке [chm] phát âm тӱняшке 0 bình chọn
20/12/2014 эпиграфан [chm] phát âm эпиграфан 0 bình chọn
20/12/2014 палемда [chm] phát âm палемда 0 bình chọn
20/12/2014 корныштем [chm] phát âm корныштем 0 bình chọn
20/12/2014 кавадӱр [chm] phát âm кавадӱр 0 bình chọn
20/12/2014 оҥайже [chm] phát âm оҥайже 0 bình chọn
20/12/2014 шонышыжым [chm] phát âm шонышыжым 0 bình chọn
20/12/2014 возымаштыже [chm] phát âm возымаштыже 0 bình chọn
20/12/2014 ӧпкеле [chm] phát âm ӧпкеле 0 bình chọn
18/12/2014 рӱдаҥмыла [chm] phát âm рӱдаҥмыла 0 bình chọn
18/12/2014 тугышталт [chm] phát âm тугышталт 0 bình chọn
18/12/2014 шаланышт [chm] phát âm шаланышт 0 bình chọn
18/12/2014 кумыктен [chm] phát âm кумыктен 0 bình chọn
18/12/2014 лӱмдыман [chm] phát âm лӱмдыман 0 bình chọn
18/12/2014 каткалыман [chm] phát âm каткалыман 0 bình chọn
18/12/2014 йождарен [chm] phát âm йождарен 0 bình chọn
18/12/2014 ӱштде [chm] phát âm ӱштде 0 bình chọn