Thành viên:

Erviy

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Erviy

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/12/2014 шылталыман [chm] phát âm шылталыман 0 bình chọn
18/12/2014 амыргыде [chm] phát âm амыргыде 0 bình chọn
18/12/2014 вожылтарен [chm] phát âm вожылтарен 0 bình chọn
18/12/2014 пеҥгыдемда [chm] phát âm пеҥгыдемда 0 bình chọn
18/12/2014 Атбаш [chm] phát âm Атбаш 0 bình chọn
18/12/2014 вашештенна [chm] phát âm вашештенна 0 bình chọn
18/12/2014 тӧрлалт [chm] phát âm тӧрлалт 0 bình chọn
18/12/2014 наледыше [chm] phát âm наледыше 0 bình chọn
18/12/2014 пытарыктен [chm] phát âm пытарыктен 0 bình chọn
18/12/2014 качак-шапак [chm] phát âm качак-шапак 0 bình chọn
17/12/2014 таҥасыдеак [chm] phát âm таҥасыдеак 0 bình chọn
17/12/2014 ӹлӹмӓш [chm] phát âm ӹлӹмӓш 0 bình chọn
17/12/2014 лидӹмӹн [chm] phát âm лидӹмӹн 0 bình chọn
17/12/2014 пӓлӓш [chm] phát âm пӓлӓш 0 bình chọn
17/12/2014 вӹцлы [chm] phát âm вӹцлы 0 bình chọn
17/12/2014 маншан [chm] phát âm маншан 0 bình chọn
17/12/2014 сӓмӹрӹк [chm] phát âm сӓмӹрӹк 0 bình chọn
17/12/2014 нӓлӹн [chm] phát âm нӓлӹн 0 bình chọn
17/12/2014 шӱтышаш [chm] phát âm шӱтышаш 0 bình chọn
17/12/2014 веремӓн [chm] phát âm веремӓн 0 bình chọn
17/12/2014 шогыктен [chm] phát âm шогыктен 0 bình chọn
17/12/2014 поктыде [chm] phát âm поктыде 0 bình chọn
17/12/2014 кӱреналгырак [chm] phát âm кӱреналгырак 0 bình chọn
17/12/2014 шкетше [chm] phát âm шкетше 0 bình chọn
17/12/2014 кӱыктымӧ [chm] phát âm кӱыктымӧ 0 bình chọn
17/12/2014 ячылана [chm] phát âm ячылана 0 bình chọn
17/12/2014 кудалтыдеак [chm] phát âm кудалтыдеак 0 bình chọn
17/12/2014 куснылмаш [chm] phát âm куснылмаш 0 bình chọn
17/12/2014 вустыкрак [chm] phát âm вустыкрак 0 bình chọn
17/12/2014 маншаш [chm] phát âm маншаш 0 bình chọn