Thành viên:

Erviy

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Erviy

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/12/2014 нӧлталыктыман [chm] phát âm нӧлталыктыман 0 bình chọn
15/12/2014 Овдочи [chm] phát âm Овдочи 0 bình chọn
15/12/2014 кокырыкта [chm] phát âm кокырыкта 0 bình chọn
15/12/2014 пытарымашке [chm] phát âm пытарымашке 0 bình chọn
15/12/2014 шагалемдыде [chm] phát âm шагалемдыде 0 bình chọn
15/12/2014 темлыман [chm] phát âm темлыман 0 bình chọn
15/12/2014 шӱдыде [chm] phát âm шӱдыде 0 bình chọn
15/12/2014 верешемак [chm] phát âm верешемак 0 bình chọn
15/12/2014 Левандий [chm] phát âm Левандий 0 bình chọn
15/12/2014 ӧрткынен [chm] phát âm ӧрткынен 0 bình chọn
15/12/2014 Аркит [chm] phát âm Аркит 0 bình chọn
15/12/2014 орланыде [chm] phát âm орланыде 0 bình chọn
13/12/2014 волыман [chm] phát âm волыман 0 bình chọn
13/12/2014 каралтен [chm] phát âm каралтен 0 bình chọn
13/12/2014 ваша [chm] phát âm ваша 0 bình chọn
13/12/2014 пудыратыман [chm] phát âm пудыратыман 0 bình chọn
13/12/2014 пӱгыргалт [chm] phát âm пӱгыргалт 0 bình chọn
13/12/2014 ӧрткыныман [chm] phát âm ӧрткыныман 0 bình chọn
13/12/2014 ошеме [chm] phát âm ошеме 0 bình chọn
13/12/2014 ӱҥшӧ [chm] phát âm ӱҥшӧ 0 bình chọn
13/12/2014 кенет [chm] phát âm кенет 0 bình chọn
13/12/2014 Ӱявий [chm] phát âm Ӱявий 0 bình chọn
13/12/2014 Гульсипа [chm] phát âm Гульсипа 0 bình chọn
13/12/2014 Томач [chm] phát âm Томач 0 bình chọn
13/12/2014 Арди [chm] phát âm Арди 0 bình chọn
13/12/2014 Апук [chm] phát âm Апук -1 bình chọn
13/12/2014 Ӱямбий [chm] phát âm Ӱямбий 0 bình chọn
13/12/2014 Апуй [chm] phát âm Апуй 0 bình chọn
13/12/2014 Иликбай [chm] phát âm Иликбай 0 bình chọn
13/12/2014 Акитар [chm] phát âm Акитар 0 bình chọn