Thành viên:

Erviy

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Erviy

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/12/2014 туешкыде [chm] phát âm туешкыде 0 bình chọn
12/12/2014 кайымекышт [chm] phát âm кайымекышт 0 bình chọn
12/12/2014 лывырталын [chm] phát âm лывырталын 0 bình chọn
12/12/2014 эртыде [chm] phát âm эртыде 0 bình chọn
12/12/2014 погынымышт [chm] phát âm погынымышт 0 bình chọn
11/12/2014 пелйӱдлан [chm] phát âm пелйӱдлан 0 bình chọn
11/12/2014 верланыман [chm] phát âm верланыман 0 bình chọn
11/12/2014 каҥашышаш [chm] phát âm каҥашышаш 0 bình chọn
11/12/2014 ӹшӹк [chm] phát âm ӹшӹк 0 bình chọn
11/12/2014 петыркалыде [chm] phát âm петыркалыде 0 bình chọn
11/12/2014 логалшыла [chm] phát âm логалшыла 0 bình chọn
11/12/2014 тыршыктен [chm] phát âm тыршыктен 0 bình chọn
11/12/2014 ӱшыклалтде [chm] phát âm ӱшыклалтде 0 bình chọn
11/12/2014 йодыштман [chm] phát âm йодыштман 0 bình chọn
11/12/2014 ӱэдара [chm] phát âm ӱэдара 0 bình chọn
11/12/2014 пылвуйташ [chm] phát âm пылвуйташ 0 bình chọn
11/12/2014 постараш [chm] phát âm постараш 0 bình chọn
11/12/2014 цӹвӓвӓ [chm] phát âm цӹвӓвӓ 0 bình chọn
11/12/2014 лӹвӓк [chm] phát âm лӹвӓк 0 bình chọn
11/12/2014 шӹлӓш [chm] phát âm шӹлӓш 0 bình chọn
11/12/2014 шарныде [chm] phát âm шарныде 0 bình chọn
11/12/2014 аҥыргыман [chm] phát âm аҥыргыман 0 bình chọn
11/12/2014 исерланыде [chm] phát âm исерланыде 0 bình chọn
11/12/2014 язнаш [chm] phát âm язнаш 0 bình chọn
11/12/2014 Элвакте [chm] phát âm Элвакте 0 bình chọn
11/12/2014 молемдалт [chm] phát âm молемдалт 0 bình chọn
11/12/2014 манман [chm] phát âm манман 0 bình chọn
11/12/2014 васартылде [chm] phát âm васартылде 0 bình chọn
11/12/2014 керек-куштат [chm] phát âm керек-куштат 0 bình chọn
11/12/2014 айлышан [chm] phát âm айлышан 0 bình chọn