Thành viên:

Erviy

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Erviy

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/12/2014 тӱрланышыла [chm] phát âm тӱрланышыла 0 bình chọn
11/12/2014 язныме [chm] phát âm язныме 0 bình chọn
11/12/2014 наҥгайыман [chm] phát âm наҥгайыман 0 bình chọn
11/12/2014 нужнаҥын [chm] phát âm нужнаҥын 0 bình chọn
11/12/2014 пурыде [chm] phát âm пурыде 0 bình chọn
11/12/2014 умышаш [chm] phát âm умышаш 0 bình chọn
11/12/2014 цӓш [chm] phát âm цӓш 0 bình chọn
11/12/2014 согоньлаш [chm] phát âm согоньлаш 0 bình chọn
11/12/2014 чӱктыман [chm] phát âm чӱктыман 0 bình chọn
11/12/2014 сӱмыртен [chm] phát âm сӱмыртен 0 bình chọn
10/12/2014 уэшлан [chm] phát âm уэшлан 0 bình chọn
10/12/2014 ӱштылмек [chm] phát âm ӱштылмек 0 bình chọn
10/12/2014 ловыртатен [chm] phát âm ловыртатен 0 bình chọn
10/12/2014 мамыкаҥын [chm] phát âm мамыкаҥын 0 bình chọn
10/12/2014 кучыма [chm] phát âm кучыма 0 bình chọn
10/12/2014 шкаланемак [chm] phát âm шкаланемак 0 bình chọn
10/12/2014 кусналтын [chm] phát âm кусналтын 0 bình chọn
10/12/2014 кӱктен [chm] phát âm кӱктен 0 bình chọn
10/12/2014 волгыдал [chm] phát âm волгыдал 0 bình chọn
10/12/2014 ишыман [chm] phát âm ишыман 0 bình chọn
10/12/2014 рашемдымыла [chm] phát âm рашемдымыла 0 bình chọn
10/12/2014 сарлокон [chm] phát âm сарлокон 0 bình chọn
10/12/2014 вияҥман [chm] phát âm вияҥман 0 bình chọn
10/12/2014 ишымышт [chm] phát âm ишымышт 0 bình chọn
10/12/2014 полшымыж [chm] phát âm полшымыж 0 bình chọn
09/12/2014 вожаҥын [chm] phát âm вожаҥын 0 bình chọn
09/12/2014 пеҥыжде [chm] phát âm пеҥыжде 0 bình chọn
09/12/2014 тӧчышаш [chm] phát âm тӧчышаш 0 bình chọn
09/12/2014 козыртылме [chm] phát âm козыртылме 0 bình chọn
09/12/2014 чактарыде [chm] phát âm чактарыде 0 bình chọn