Thành viên:

Fieken

Đăng ký phát âm của Fieken

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/09/2012 kalken [vls] phát âm kalken 0 bình chọn
12/09/2012 Alexander [vls] phát âm Alexander 0 bình chọn
12/09/2012 Arno [vls] phát âm Arno 0 bình chọn
12/09/2012 Sofie [vls] phát âm Sofie 0 bình chọn
12/09/2012 rowan [vls] phát âm rowan 0 bình chọn