Thành viên:

Filomenosbrother

Đăng ký phát âm của Filomenosbrother

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/08/2010 madreselva [es] phát âm madreselva 0 bình chọn
10/08/2010 Esperpento [es] phát âm Esperpento 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 bañador [es] phát âm bañador 0 bình chọn
10/08/2010 destornillador [es] phát âm destornillador 0 bình chọn
10/08/2010 callada [es] phát âm callada 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 sonría [es] phát âm sonría 0 bình chọn
10/08/2010 vecindario [es] phát âm vecindario 0 bình chọn
10/08/2010 altavoces [es] phát âm altavoces 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 adjetivo [es] phát âm adjetivo -1 bình chọn
10/08/2010 araña [es] phát âm araña 0 bình chọn
10/08/2010 agua mineral [es] phát âm agua mineral 0 bình chọn
10/08/2010 atrapasueños [es] phát âm atrapasueños 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/08/2009 pseudo [es] phát âm pseudo 0 bình chọn
04/08/2009 populares [es] phát âm populares 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/08/2009 asmático [es] phát âm asmático 0 bình chọn
04/08/2009 expedito [es] phát âm expedito -1 bình chọn
04/08/2009 periodo [es] phát âm periodo 0 bình chọn
04/08/2009 discernir [es] phát âm discernir -2 bình chọn
04/08/2009 aduladores [es] phát âm aduladores 0 bình chọn
04/08/2009 UNESCO [es] phát âm UNESCO 0 bình chọn
04/08/2009 llame [es] phát âm llame 0 bình chọn
04/08/2009 nochebuena [es] phát âm nochebuena 0 bình chọn
04/08/2009 Francisco Correa [es] phát âm Francisco Correa 0 bình chọn
04/08/2009 dejó [es] phát âm dejó 0 bình chọn
04/08/2009 bigotes [es] phát âm bigotes 0 bình chọn
04/08/2009 engañado [es] phát âm engañado 0 bình chọn
04/08/2009 esgrime [es] phát âm esgrime 0 bình chọn
04/08/2009 descarga [es] phát âm descarga 0 bình chọn
04/08/2009 menisco [es] phát âm menisco 0 bình chọn
04/08/2009 terribles [es] phát âm terribles 0 bình chọn