Thành viên:

Flashman

Đăng ký phát âm của Flashman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
03/03/2012 Norwich City [en] phát âm Norwich City Của dorabora
03/03/2012 Newcastle United [en] phát âm Newcastle United Của missScarlett90
03/03/2012 Tottenham Hotspur [en] phát âm Tottenham Hotspur 0 bình chọn
21/02/2012 adaptor [en] phát âm adaptor Của TopQuark
21/02/2012 heatstroke [en] phát âm heatstroke 0 bình chọn
21/02/2012 Cumberland [en] phát âm Cumberland Của deanemj
21/02/2012 Cartmell [en] phát âm Cartmell 0 bình chọn
21/02/2012 Brunton Park [en] phát âm Brunton Park 0 bình chọn
21/02/2012 Kendal Mint Cake [en] phát âm Kendal Mint Cake 0 bình chọn
21/02/2012 Pendle [en] phát âm Pendle 0 bình chọn
21/02/2012 La'al Ratty [en] phát âm La'al Ratty 0 bình chọn
21/02/2012 Beatrix Potter [en] phát âm Beatrix Potter 0 bình chọn
21/02/2012 Honister Pass [en] phát âm Honister Pass 0 bình chọn
21/02/2012 Langwathby [en] phát âm Langwathby 0 bình chọn
21/02/2012 Lazonby [en] phát âm Lazonby 0 bình chọn
21/02/2012 Armathwaite [en] phát âm Armathwaite 0 bình chọn
21/02/2012 Arnside [en] phát âm Arnside 0 bình chọn
21/02/2012 Oxenholme [en] phát âm Oxenholme 0 bình chọn
21/02/2012 Whinlatter [en] phát âm Whinlatter 0 bình chọn
21/02/2012 Kirkstone Pass [en] phát âm Kirkstone Pass 0 bình chọn
21/02/2012 Patterdale [en] phát âm Patterdale 0 bình chọn
21/02/2012 Loughrigg Fell [en] phát âm Loughrigg Fell 0 bình chọn
21/02/2012 Langdale [en] phát âm Langdale 0 bình chọn
21/02/2012 Ennerdale [en] phát âm Ennerdale 0 bình chọn
21/02/2012 Grisedale Pike [en] phát âm Grisedale Pike 0 bình chọn
21/02/2012 Blencathra [en] phát âm Blencathra 0 bình chọn
21/02/2012 Caldbeck [en] phát âm Caldbeck 0 bình chọn
21/02/2012 Great Gable [en] phát âm Great Gable 0 bình chọn
21/02/2012 Skiddaw [en] phát âm Skiddaw 0 bình chọn
20/02/2012 Wastwater [en] phát âm Wastwater 0 bình chọn