Thành viên:

Flashman

Đăng ký phát âm của Flashman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/02/2012 Keithley [en] phát âm Keithley 0 bình chọn
21/02/2012 Cecil Rhodes [en] phát âm Cecil Rhodes 0 bình chọn
21/02/2012 La'al Ratty [en] phát âm La'al Ratty 0 bình chọn
21/02/2012 Beatrix Potter [en] phát âm Beatrix Potter 0 bình chọn
21/02/2012 William Wordsworth [en] phát âm William Wordsworth 0 bình chọn
21/02/2012 Border Reivers [en] phát âm Border Reivers 1 bình chọn
21/02/2012 Honister Pass [en] phát âm Honister Pass 0 bình chọn
21/02/2012 Langwathby [en] phát âm Langwathby 0 bình chọn
21/02/2012 Lazonby [en] phát âm Lazonby 0 bình chọn
21/02/2012 Armathwaite [en] phát âm Armathwaite 0 bình chọn
21/02/2012 Arnside [en] phát âm Arnside 0 bình chọn
21/02/2012 Oxenholme [en] phát âm Oxenholme 0 bình chọn
21/02/2012 Hawick [en] phát âm Hawick 0 bình chọn
21/02/2012 Westmorland [en] phát âm Westmorland 0 bình chọn
21/02/2012 Whinlatter [en] phát âm Whinlatter 0 bình chọn
21/02/2012 Hadrian's Wall [en] phát âm Hadrian's Wall 0 bình chọn
21/02/2012 Kirkstone Pass [en] phát âm Kirkstone Pass 0 bình chọn
21/02/2012 Patterdale [en] phát âm Patterdale 0 bình chọn
21/02/2012 Loughrigg Fell [en] phát âm Loughrigg Fell 0 bình chọn
21/02/2012 Langdale [en] phát âm Langdale 0 bình chọn
21/02/2012 Ennerdale [en] phát âm Ennerdale 0 bình chọn
21/02/2012 Grisedale Pike [en] phát âm Grisedale Pike 0 bình chọn
21/02/2012 Blencathra [en] phát âm Blencathra 0 bình chọn
21/02/2012 Caldbeck [en] phát âm Caldbeck 0 bình chọn
21/02/2012 Great Gable [en] phát âm Great Gable 0 bình chọn
21/02/2012 Skiddaw [en] phát âm Skiddaw 0 bình chọn
21/02/2012 Helvellyn [en] phát âm Helvellyn 0 bình chọn
21/02/2012 Scafell Pike [en] phát âm Scafell Pike 3 bình chọn
20/02/2012 Wastwater [en] phát âm Wastwater 0 bình chọn
20/02/2012 Wasdale [en] phát âm Wasdale 0 bình chọn