Thành viên:

Flashman

Đăng ký phát âm của Flashman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/02/2012 flight [en] phát âm flight 2 bình chọn
09/02/2012 Draco Malfoy [en] phát âm Draco Malfoy 1 bình chọn
09/02/2012 Lord Voldemort [en] phát âm Lord Voldemort 1 bình chọn
09/02/2012 Ron Weasley [en] phát âm Ron Weasley 0 bình chọn
09/02/2012 Severus Snape [en] phát âm Severus Snape 0 bình chọn
09/02/2012 Snape [en] phát âm Snape 1 bình chọn
09/02/2012 hagrid [en] phát âm hagrid 0 bình chọn
09/02/2012 Hermione Granger [en] phát âm Hermione Granger 1 bình chọn
09/02/2012 Hermione [en] phát âm Hermione 0 bình chọn
09/02/2012 hogwarts [en] phát âm hogwarts 0 bình chọn
09/02/2012 sage [en] phát âm sage 0 bình chọn
09/02/2012 thyme [en] phát âm thyme 0 bình chọn
09/02/2012 Rosemary [en] phát âm Rosemary -1 bình chọn
09/02/2012 Sybil [en] phát âm Sybil 0 bình chọn
09/02/2012 diamond [en] phát âm diamond 0 bình chọn
09/02/2012 Ruby [en] phát âm Ruby 0 bình chọn
09/02/2012 witch [en] phát âm witch 0 bình chọn
09/02/2012 Harry Potter [en] phát âm Harry Potter 0 bình chọn
09/02/2012 December [en] phát âm December 0 bình chọn
09/02/2012 October [en] phát âm October -1 bình chọn
09/02/2012 September [en] phát âm September 0 bình chọn
09/02/2012 August [en] phát âm August 0 bình chọn
09/02/2012 June [en] phát âm June 0 bình chọn
09/02/2012 May [en] phát âm May 0 bình chọn
08/02/2012 cue ball [en] phát âm cue ball 0 bình chọn
08/02/2012 April [en] phát âm April 0 bình chọn
08/02/2012 March [en] phát âm March 0 bình chọn
08/02/2012 proposition [en] phát âm proposition 0 bình chọn
08/02/2012 male [en] phát âm male 1 bình chọn
08/02/2012 ruler [en] phát âm ruler 1 bình chọn