Thành viên:

Flashman

Đăng ký phát âm của Flashman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/02/2012 muscle [en] phát âm muscle 0 bình chọn
07/02/2012 exclaim [en] phát âm exclaim 0 bình chọn
07/02/2012 oracles [en] phát âm oracles 0 bình chọn