Thành viên:

Focalist

Đăng ký phát âm của Focalist

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
27/11/2019 Станчинский [ru] phát âm Станчинский Của Spinster
11/07/2019 Кравков [ru] phát âm Кравков Của Spinster
11/07/2019 Засимович [ru] phát âm Засимович Của Spinster
16/06/2019 Kolkata [en] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
02/06/2019 Револь [ru] phát âm Револь Của zhivanova
02/06/2019 Галынин [ru] phát âm Галынин Của zhivanova
06/04/2019 Bagenalstown [en] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
16/01/2019 Челищева [ru] phát âm Челищева Của Aylmody
13/01/2019 Малюков [ru] phát âm Малюков Của tovarisch
13/01/2019 Лобов [ru] phát âm Лобов Của n9probirko
12/12/2018 Ivan Turgenev [en] phát âm Ivan Turgenev Của BradH
12/12/2018 Аркадий Кирсанов [ru] phát âm Аркадий Кирсанов Của Spinster
28/08/2018 llungopïo [cy] phát âm llungopïo 0 bình chọn
27/08/2018 Busnes [cy] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
25/08/2018 ymddeoliad [cy] phát âm ymddeoliad 0 bình chọn
25/08/2018 cydweithrediad [cy] phát âm cydweithrediad 0 bình chọn
25/08/2018 cyhydnos [cy] phát âm cyhydnos 0 bình chọn
25/08/2018 afu [cy] phát âm afu 0 bình chọn
25/08/2018 cynhaeaf [cy] phát âm cynhaeaf 0 bình chọn
25/08/2018 carioci [cy] phát âm carioci 0 bình chọn
25/08/2018 gosod [cy] phát âm gosod 0 bình chọn
25/08/2018 taw [cy] phát âm taw 0 bình chọn
25/08/2018 rhan-amser [cy] phát âm rhan-amser 0 bình chọn
25/08/2018 effeithiol [cy] phát âm effeithiol 0 bình chọn
25/08/2018 bargeinio [cy] phát âm bargeinio 0 bình chọn
25/08/2018 sw [cy] phát âm sw 0 bình chọn
25/08/2018 cynhadledd [cy] phát âm cynhadledd 0 bình chọn
25/08/2018 camera [cy] phát âm camera 0 bình chọn
25/08/2018 comedi [cy] phát âm comedi 0 bình chọn
25/08/2018 preifat [cy] phát âm preifat 0 bình chọn