Thành viên:

Focalist

Đăng ký phát âm của Focalist

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/07/2010 Arianrhod [cy] phát âm Arianrhod 0 bình chọn
09/07/2010 Morgannwg [cy] phát âm Morgannwg 0 bình chọn
09/07/2010 Prestatyn [cy] phát âm Prestatyn 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/07/2010 wlser [cy] phát âm wlser 0 bình chọn
09/07/2010 Buellt [cy] phát âm Buellt 0 bình chọn
20/06/2010 Almaeneg [cy] phát âm Almaeneg 0 bình chọn
20/06/2010 Ffrangeg [cy] phát âm Ffrangeg 0 bình chọn
20/06/2010 Eidaleg [cy] phát âm Eidaleg 0 bình chọn
20/06/2010 saith [cy] phát âm saith 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/06/2010 wyth [cy] phát âm wyth 0 bình chọn
20/06/2010 deg [cy] phát âm deg 0 bình chọn
20/06/2010 athro [cy] phát âm athro 0 bình chọn
20/06/2010 ysgol feithrin [cy] phát âm ysgol feithrin 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/06/2010 prifddinas [cy] phát âm prifddinas 0 bình chọn
20/06/2010 ysgrifenyddes [cy] phát âm ysgrifenyddes 0 bình chọn
20/06/2010 meddyg [cy] phát âm meddyg 0 bình chọn
20/06/2010 iaith [cy] phát âm iaith 0 bình chọn
20/06/2010 eliptig [cy] phát âm eliptig 0 bình chọn
20/06/2010 diamedr [cy] phát âm diamedr 0 bình chọn
20/06/2010 planhigion [cy] phát âm planhigion 0 bình chọn
20/06/2010 syml [cy] phát âm syml 0 bình chọn
20/06/2010 glwcos [cy] phát âm glwcos 0 bình chọn
20/06/2010 sydd [cy] phát âm sydd 0 bình chọn
20/06/2010 swcros [cy] phát âm swcros 0 bình chọn
20/06/2010 sef [cy] phát âm sef 0 bình chọn
20/06/2010 grisialau [cy] phát âm grisialau 0 bình chọn
20/06/2010 ffurf [cy] phát âm ffurf 0 bình chọn
20/06/2010 mewn [cy] phát âm mewn 0 bình chọn
20/06/2010 defnyddir [cy] phát âm defnyddir 0 bình chọn
20/06/2010 resbiradol [cy] phát âm resbiradol 0 bình chọn