Thành viên:

Focalist

Đăng ký phát âm của Focalist

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/10/2010 viands [en] phát âm viands 0 bình chọn
09/10/2010 baggage claim [en] phát âm baggage claim 1 bình chọn
09/10/2010 band [en] phát âm band 0 bình chọn
11/09/2010 Aneurin Bevan [cy] phát âm Aneurin Bevan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/08/2010 Bwlgaria [cy] phát âm Bwlgaria 0 bình chọn
08/08/2010 Gilfach Ddu [cy] phát âm Gilfach Ddu 0 bình chọn
08/08/2010 Bryncethin [cy] phát âm Bryncethin 0 bình chọn
08/08/2010 Bryncethin [en] phát âm Bryncethin 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/08/2010 Barmouth [en] phát âm Barmouth 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/08/2010 Carmarthen [en] phát âm Carmarthen 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/08/2010 Chirk [en] phát âm Chirk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/08/2010 Cowbridge [en] phát âm Cowbridge 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/08/2010 Crickhowell [en] phát âm Crickhowell 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/08/2010 Denbigh [en] phát âm Denbigh 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/08/2010 Cyprus [cy] phát âm Cyprus 0 bình chọn
08/08/2010 Blaenau Ffestiniog [cy] phát âm Blaenau Ffestiniog 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/08/2010 Caerfyrddin [cy] phát âm Caerfyrddin 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/08/2010 Cricieth [cy] phát âm Cricieth 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/08/2010 Corwen [cy] phát âm Corwen 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/08/2010 Ammanford [en] phát âm Ammanford 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/08/2010 programme [en] phát âm programme 3 bình chọn
05/08/2010 Comed [cy] phát âm Comed 0 bình chọn
05/08/2010 glawog [cy] phát âm glawog 0 bình chọn
05/08/2010 cyntaf [cy] phát âm cyntaf 0 bình chọn
05/08/2010 radiograffeg [cy] phát âm radiograffeg 0 bình chọn
05/08/2010 pinwydden [cy] phát âm pinwydden 0 bình chọn
04/08/2010 Yr Wyddgrug [cy] phát âm Yr Wyddgrug 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/08/2010 pedair [cy] phát âm pedair 0 bình chọn
02/08/2010 tair [cy] phát âm tair 0 bình chọn
02/08/2010 tri [cy] phát âm tri 0 bình chọn