Thành viên:

FrauSue

Đăng ký phát âm của FrauSue

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/05/2016 extremists [en] phát âm extremists 0 bình chọn
26/05/2016 chop chop [en] phát âm chop chop 0 bình chọn
26/05/2016 bobbins [en] phát âm bobbins 0 bình chọn
04/02/2015 unionise [en] phát âm unionise 0 bình chọn
30/01/2015 intelligence officer [en] phát âm intelligence officer 0 bình chọn
28/10/2014 gesticulating [en] phát âm gesticulating 0 bình chọn
09/09/2014 slope [en] phát âm slope 1 bình chọn
09/09/2014 paddlewheel [en] phát âm paddlewheel 0 bình chọn
29/06/2014 Glayva [en] phát âm Glayva 0 bình chọn
29/06/2014 Tearfund [en] phát âm Tearfund 0 bình chọn
26/04/2014 Paul Clitheroe [en] phát âm Paul Clitheroe 1 bình chọn
26/04/2014 beg [en] phát âm beg 3 bình chọn
15/03/2014 Short-haul [en] phát âm Short-haul 0 bình chọn
15/03/2014 skrill [en] phát âm skrill 0 bình chọn
15/03/2014 housebreak [en] phát âm housebreak 1 bình chọn
21/02/2014 plushest [en] phát âm plushest 1 bình chọn
21/02/2014 homeward [en] phát âm homeward 0 bình chọn
12/02/2014 phubbing [en] phát âm phubbing 1 bình chọn
12/02/2014 Arthur Pryor [en] phát âm Arthur Pryor 0 bình chọn
12/02/2014 Augst [en] phát âm Augst 0 bình chọn
12/02/2014 operated [en] phát âm operated 1 bình chọn
12/02/2014 pessary [en] phát âm pessary 0 bình chọn
12/02/2014 glaive [en] phát âm glaive 0 bình chọn
08/02/2014 even-keeled [en] phát âm even-keeled 0 bình chọn
08/02/2014 fluo [en] phát âm fluo 0 bình chọn
08/02/2014 Nico Muhly [en] phát âm Nico Muhly 0 bình chọn
08/02/2014 Klass [en] phát âm Klass 0 bình chọn
08/02/2014 Justin Fashanu [en] phát âm Justin Fashanu 0 bình chọn
08/02/2014 aquarelle [en] phát âm aquarelle 0 bình chọn
08/02/2014 diffusing [en] phát âm diffusing 0 bình chọn