Thành viên:

FrauSue

Đăng ký phát âm của FrauSue

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
26/05/2016 bobbins [en] phát âm bobbins 0 bình chọn
01/11/2012 rembobinage [fr] phát âm rembobinage Của Pat91
31/10/2012 umweltfeindlich [de] phát âm umweltfeindlich Của Thonatas
27/10/2012 jotter [sco] phát âm jotter 0 bình chọn
18/10/2012 Ogre [en] phát âm Ogre 0 bình chọn
18/10/2012 barmcake [en] phát âm barmcake 0 bình chọn
18/10/2012 Featherstonhaw [en] phát âm Featherstonhaw 0 bình chọn
15/10/2012 broyeur [fr] phát âm broyeur Của lilie45