Thành viên:

Ganjoman

Đăng ký phát âm của Ganjoman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/03/2011 Vojtěch Živný [cs] phát âm Vojtěch Živný 0 bình chọn
28/02/2011 Arnošt Lustig [cs] phát âm Arnošt Lustig 0 bình chọn
28/02/2011 Krušovice [cs] phát âm Krušovice 0 bình chọn
28/02/2011 veverka [cs] phát âm veverka 0 bình chọn
28/02/2011 liška [cs] phát âm liška 0 bình chọn
28/02/2011 Lída Baarová [cs] phát âm Lída Baarová 0 bình chọn