Thành viên:

GuillaumeJ

Đăng ký phát âm của GuillaumeJ

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/05/2011 Monsieur [fr] phát âm Monsieur 1 bình chọn
12/05/2011 bonjour [fr] phát âm bonjour -2 bình chọn
12/05/2011 au revoir ! [fr] phát âm au revoir ! 0 bình chọn
12/05/2011 Gerber [fr] phát âm Gerber 0 bình chọn
12/05/2011 germer [fr] phát âm germer 0 bình chọn
12/05/2011 gibet [fr] phát âm gibet 0 bình chọn
12/05/2011 glucide [fr] phát âm glucide 0 bình chọn
12/05/2011 globaux [fr] phát âm globaux 0 bình chọn
12/05/2011 glorieuse [fr] phát âm glorieuse 0 bình chọn
12/05/2011 glaise [fr] phát âm glaise 0 bình chọn
12/05/2011 glapir [fr] phát âm glapir -1 bình chọn
12/05/2011 gisement [fr] phát âm gisement 0 bình chọn
12/05/2011 glacial [fr] phát âm glacial 0 bình chọn
12/05/2011 Gitane [fr] phát âm Gitane 0 bình chọn
12/05/2011 goût [fr] phát âm goût 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/05/2011 goutter [fr] phát âm goutter 0 bình chọn
12/05/2011 gogo [fr] phát âm gogo 0 bình chọn
12/05/2011 gonflé [fr] phát âm gonflé 0 bình chọn
12/05/2011 glossaire [fr] phát âm glossaire 0 bình chọn
12/05/2011 μ [fr] phát âm μ 0 bình chọn
12/05/2011 France [fr] phát âm France 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/05/2011 se cacher [fr] phát âm se cacher 0 bình chọn
12/05/2011 nationalites [fr] phát âm nationalites 0 bình chọn
12/05/2011 Ateliers [fr] phát âm Ateliers 0 bình chọn
12/05/2011 dévidoir [fr] phát âm dévidoir 0 bình chọn
12/05/2011 aisé [fr] phát âm aisé 0 bình chọn