Thành viên:

Hanik

Đăng ký phát âm của Hanik

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/05/2011 Тренин [ru] phát âm Тренин 0 bình chọn
13/05/2011 бенгалка [ru] phát âm бенгалка 0 bình chọn
13/05/2011 безынтересность [ru] phát âm безынтересность 0 bình chọn
13/05/2011 ввивание [ru] phát âm ввивание 0 bình chọn
13/05/2011 Языково (Ульяновская область) [ru] phát âm Языково (Ульяновская область) 0 bình chọn
13/05/2011 қоғам [kk] phát âm қоғам 0 bình chọn
13/05/2011 ұлу [kk] phát âm ұлу 0 bình chọn
13/05/2011 падалец [ru] phát âm падалец 0 bình chọn
13/05/2011 упрашивать [ru] phát âm упрашивать 0 bình chọn
13/05/2011 Зайсан [ru] phát âm Зайсан 0 bình chọn
13/05/2011 словоупотребление [ru] phát âm словоупотребление 0 bình chọn
13/05/2011 соңы [kk] phát âm соңы 0 bình chọn
13/05/2011 жас қыз [kk] phát âm жас қыз 0 bình chọn
13/05/2011 емен [kk] phát âm емен 0 bình chọn
13/05/2011 ара [kk] phát âm ара 0 bình chọn
13/05/2011 ұл [kk] phát âm ұл 0 bình chọn
13/05/2011 белка [kk] phát âm белка 0 bình chọn
13/05/2011 ақкіс [kk] phát âm ақкіс 0 bình chọn
13/05/2011 Сона [kk] phát âm Сона 0 bình chọn
13/05/2011 жез [kk] phát âm жез 0 bình chọn
13/05/2011 боа [kk] phát âm боа 0 bình chọn
13/05/2011 бала [kk] phát âm бала 0 bình chọn
13/05/2011 өлең [kk] phát âm өлең 0 bình chọn
13/05/2011 Ötkizbey [kk] phát âm Ötkizbey 0 bình chọn
13/05/2011 Andrey Golubev [kk] phát âm Andrey Golubev 0 bình chọn
13/05/2011 бермеген [kk] phát âm бермеген 0 bình chọn
13/05/2011 бала-шаға [kk] phát âm бала-шаға 0 bình chọn
13/05/2011 жеркене [kk] phát âm жеркене 0 bình chọn
13/05/2011 ақылсыз [kk] phát âm ақылсыз 0 bình chọn
13/05/2011 көктеке [kk] phát âm көктеке 0 bình chọn