Thành viên:

Hanik

Đăng ký phát âm của Hanik

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/05/2011 нәресте [kk] phát âm нәресте 0 bình chọn
13/05/2011 орыс [kk] phát âm орыс 0 bình chọn
13/05/2011 қыз бала [kk] phát âm қыз бала 0 bình chọn
13/05/2011 украин [kk] phát âm украин 0 bình chọn
13/05/2011 түйеқұс [kk] phát âm түйеқұс 0 bình chọn
13/05/2011 бұғы [kk] phát âm бұғы 0 bình chọn
13/05/2011 Borat [kk] phát âm Borat 0 bình chọn
13/05/2011 Karim Massimov [kk] phát âm Karim Massimov 0 bình chọn
13/05/2011 ит [kk] phát âm ит 0 bình chọn
13/05/2011 төсек рақатына бату [kk] phát âm төсек рақатына бату -1 bình chọn
13/05/2011 шеше [kk] phát âm шеше -1 bình chọn
13/05/2011 сотқарлану [kk] phát âm сотқарлану 0 bình chọn
13/05/2011 бүркіт [kk] phát âm бүркіт 0 bình chọn
13/05/2011 бозторғай [kk] phát âm бозторғай 0 bình chọn
13/05/2011 шалдуарлану [kk] phát âm шалдуарлану 0 bình chọn
13/05/2011 жапалақ [kk] phát âm жапалақ 0 bình chọn
13/05/2011 баспақ [kk] phát âm баспақ 0 bình chọn
13/05/2011 кит [kk] phát âm кит 0 bình chọn
13/05/2011 сәуір [kk] phát âm сәуір 0 bình chọn
13/05/2011 жексұрын [kk] phát âm жексұрын 0 bình chọn
13/05/2011 бизон [kk] phát âm бизон 0 bình chọn
13/05/2011 Украина [kk] phát âm Украина 0 bình chọn
13/05/2011 Александр Винокуров [kk] phát âm Александр Винокуров 0 bình chọn
13/05/2011 өрмекші [kk] phát âm өрмекші -1 bình chọn
13/05/2011 өгіз [kk] phát âm өгіз -1 bình chọn
13/05/2011 қой [kk] phát âm қой 0 bình chọn
13/05/2011 әсем [kk] phát âm әсем 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/05/2011 апта [kk] phát âm апта 0 bình chọn
13/05/2011 ақпан [kk] phát âm ақпан -1 bình chọn
13/05/2011 мамыр [kk] phát âm мамыр 0 bình chọn