Thành viên:

Hanik

Đăng ký phát âm của Hanik

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/05/2011 Маусым [kk] phát âm Маусым 0 bình chọn
13/05/2011 Шілде [kk] phát âm Шілде 0 bình chọn
13/05/2011 тамыз [kk] phát âm тамыз 0 bình chọn
13/05/2011 қыркүйек [kk] phát âm қыркүйек 0 bình chọn
13/05/2011 Желтоқсан [kk] phát âm Желтоқсан 0 bình chọn
13/05/2011 қаңтар [kk] phát âm қаңтар 0 bình chọn