Thành viên:

Haza

Đăng ký phát âm của Haza

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/09/2011 кӏентий [ce] phát âm кӏентий 0 bình chọn
30/09/2011 ловзар [ce] phát âm ловзар 0 bình chọn
30/09/2011 машар [ce] phát âm машар 0 bình chọn