Thành viên:

Helene

Đăng ký phát âm của Helene

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
31/08/2011 Saint Germain [fr] phát âm Saint Germain 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/09/2010 une journée magnifique [fr] phát âm une journée magnifique 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/08/2010 confiture de pêche [fr] phát âm confiture de pêche 0 bình chọn
30/07/2010 gâteau au chocolat [fr] phát âm gâteau au chocolat 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/07/2010 les vacances [fr] phát âm les vacances 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/04/2010 glace à la vanille [fr] phát âm glace à la vanille 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2010 fraises [fr] phát âm fraises 2 bình chọn Phát âm tốt nhất