Thành viên:

Heracleum

Đăng ký phát âm của Heracleum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Phrase Nghe Bình chọn
04/05/2009 a destra [it] phát âm a destra 0 bình chọn