Thành viên:

Heracleum

Đăng ký phát âm của Heracleum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/05/2012 calcolo tensoriale [it] phát âm calcolo tensoriale 0 bình chọn
10/05/2012 decreto Milleproroghe [it] phát âm decreto Milleproroghe 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/05/2012 agente estinguente [it] phát âm agente estinguente 0 bình chọn
10/05/2012 elettromiografia [it] phát âm elettromiografia 0 bình chọn
10/05/2012 dorsalgia [it] phát âm dorsalgia 0 bình chọn
10/05/2012 scemenzaio [it] phát âm scemenzaio 0 bình chọn
10/05/2012 sovraspinato [it] phát âm sovraspinato 0 bình chọn
10/05/2012 a scanso di equivoci [it] phát âm a scanso di equivoci 0 bình chọn
10/05/2012 cane sciolto [it] phát âm cane sciolto 0 bình chọn
10/05/2012 a rigore [it] phát âm a rigore 0 bình chọn
10/05/2012 armato fino ai denti [it] phát âm armato fino ai denti 0 bình chọn
10/05/2012 stuzzicheria [it] phát âm stuzzicheria 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/05/2012 al dettaglio [it] phát âm al dettaglio 0 bình chọn
10/05/2012 stuzzicamento [it] phát âm stuzzicamento 0 bình chọn
10/05/2012 sano come un pesce [it] phát âm sano come un pesce 0 bình chọn
10/05/2012 popolaresco [it] phát âm popolaresco 0 bình chọn
15/12/2011 Andalusia [it] phát âm Andalusia 0 bình chọn
15/12/2011 vino nobile [it] phát âm vino nobile 0 bình chọn
15/12/2011 Gaetano Maria Schiassi [it] phát âm Gaetano Maria Schiassi 0 bình chọn
15/12/2011 Origlia [it] phát âm Origlia 0 bình chọn
15/12/2011 Muzzio [it] phát âm Muzzio 0 bình chọn
15/12/2011 Patroclo [it] phát âm Patroclo 0 bình chọn
15/12/2011 Prometeo [it] phát âm Prometeo 0 bình chọn
15/12/2011 Andromaca [it] phát âm Andromaca 0 bình chọn
15/12/2011 Potala [it] phát âm Potala 0 bình chọn
15/12/2011 Banco Popolare [it] phát âm Banco Popolare 0 bình chọn
15/12/2011 UBI Banca [it] phát âm UBI Banca 0 bình chọn
15/12/2011 Banca Lombarda e Piemontese [it] phát âm Banca Lombarda e Piemontese 0 bình chọn
15/12/2011 Banca Popolare di Milano [it] phát âm Banca Popolare di Milano 0 bình chọn
15/12/2011 UniCredit S.p.A. [it] phát âm UniCredit S.p.A. 0 bình chọn