Thành viên:

Heracleum

Đăng ký phát âm của Heracleum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/12/2011 Intesa Sanpaolo [it] phát âm Intesa Sanpaolo 0 bình chọn
15/12/2011 Banche Popolari Unite [it] phát âm Banche Popolari Unite 0 bình chọn
07/08/2011 libri [it] phát âm libri 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2011 animali [it] phát âm animali 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2011 consorziarsi [it] phát âm consorziarsi 0 bình chọn
07/08/2011 svogliatamente [it] phát âm svogliatamente 0 bình chọn
06/07/2011 giudichi [it] phát âm giudichi 0 bình chọn
06/07/2011 Giovan Maria Angiolello [it] phát âm Giovan Maria Angiolello 0 bình chọn
06/07/2011 climatizzatori [it] phát âm climatizzatori 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/07/2011 deleo [it] phát âm deleo 0 bình chọn
06/07/2011 smorzando [it] phát âm smorzando 0 bình chọn
06/07/2011 calando [it] phát âm calando 0 bình chọn
06/07/2011 tregua [it] phát âm tregua 2 bình chọn
06/07/2011 lamentabile [it] phát âm lamentabile 0 bình chọn
06/07/2011 olio di colza [it] phát âm olio di colza 0 bình chọn
06/07/2011 olio di sansa [it] phát âm olio di sansa 0 bình chọn
07/06/2011 Adelaide Ametis [it] phát âm Adelaide Ametis 0 bình chọn
07/06/2011 Giuseppe Amisani [it] phát âm Giuseppe Amisani 0 bình chọn
07/06/2011 Giovanni Anastasi [it] phát âm Giovanni Anastasi 0 bình chọn
07/06/2011 Innocenzo Ansaldi [it] phát âm Innocenzo Ansaldi 0 bình chọn
07/06/2011 Edina Altara [it] phát âm Edina Altara 0 bình chọn
07/06/2011 Francesco Milizia [it] phát âm Francesco Milizia 0 bình chọn
07/06/2011 prestatore [it] phát âm prestatore 0 bình chọn
19/03/2011 tagliafieno [it] phát âm tagliafieno 0 bình chọn
19/03/2011 minutenza [it] phát âm minutenza 0 bình chọn
19/03/2011 minuscola [it] phát âm minuscola 0 bình chọn
19/03/2011 minutante [it] phát âm minutante 0 bình chọn
19/03/2011 minuendo [it] phát âm minuendo 0 bình chọn
19/03/2011 broncone [it] phát âm broncone 0 bình chọn
19/03/2011 pagarono [it] phát âm pagarono 1 bình chọn Phát âm tốt nhất