Thành viên:

Heracleum

Đăng ký phát âm của Heracleum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/09/2010 colloide [it] phát âm colloide 0 bình chọn
12/09/2010 colonnare [it] phát âm colonnare 0 bình chọn
12/09/2010 concoide [it] phát âm concoide 0 bình chọn
12/09/2010 concrezionare [it] phát âm concrezionare 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 condritica [it] phát âm condritica 0 bình chọn
12/09/2010 condrula [it] phát âm condrula 0 bình chọn
12/09/2010 coprolite [it] phát âm coprolite 0 bình chọn
12/09/2010 corallo [it] phát âm corallo 0 bình chọn
12/09/2010 coralloide [it] phát âm coralloide 0 bình chọn
12/09/2010 corpuscolare [it] phát âm corpuscolare 0 bình chọn
12/09/2010 cristallo [it] phát âm cristallo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 cromoforo [it] phát âm cromoforo 0 bình chọn
12/09/2010 anione [it] phát âm anione 0 bình chọn
12/09/2010 bacillare [it] phát âm bacillare 0 bình chọn
12/09/2010 anisotropìa [it] phát âm anisotropìa 0 bình chọn
12/09/2010 avventurinamento [it] phát âm avventurinamento 0 bình chọn
12/09/2010 anisotropo [it] phát âm anisotropo 0 bình chọn
12/09/2010 aurifero [it] phát âm aurifero 0 bình chọn
12/09/2010 apice [it] phát âm apice 0 bình chọn
12/09/2010 asterismo [it] phát âm asterismo 0 bình chọn
12/09/2010 arlecchinamento [it] phát âm arlecchinamento 0 bình chọn
12/09/2010 asteriato [it] phát âm asteriato 0 bình chọn
12/09/2010 arnione [it] phát âm arnione 0 bình chọn
12/09/2010 assorbimento [it] phát âm assorbimento 0 bình chọn
12/09/2010 assorbenza [it] phát âm assorbenza 0 bình chọn
12/09/2010 Sudan [it] phát âm Sudan 0 bình chọn
12/09/2010 Isola Martana [it] phát âm Isola Martana 0 bình chọn
12/09/2010 Isola Maraone [it] phát âm Isola Maraone 0 bình chọn
12/09/2010 Isola di Cerboli [it] phát âm Isola di Cerboli 0 bình chọn
12/09/2010 Scoglio di Vetara [it] phát âm Scoglio di Vetara 0 bình chọn