Thành viên:

Hitch

Đăng ký phát âm của Hitch

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/11/2010 Mazvita [sn] phát âm Mazvita 0 bình chọn
23/11/2010 chiedza [sn] phát âm chiedza 0 bình chọn
23/11/2010 chikomborero [sn] phát âm chikomborero 0 bình chọn
23/11/2010 Munashe [sn] phát âm Munashe 0 bình chọn
23/11/2010 beche [sn] phát âm beche 0 bình chọn
23/11/2010 Mboro [sn] phát âm Mboro -1 bình chọn
23/11/2010 Marwadzo [sn] phát âm Marwadzo 0 bình chọn
23/11/2010 Mhoro [sn] phát âm Mhoro 0 bình chọn
23/11/2010 piri [sn] phát âm piri 0 bình chọn
23/11/2010 milic [sn] phát âm milic 0 bình chọn
23/11/2010 Robert Mugabe [sn] phát âm Robert Mugabe 0 bình chọn
23/11/2010 Morgan Tsvangirai [sn] phát âm Morgan Tsvangirai 0 bình chọn
23/11/2010 Nhamodzenyika [sn] phát âm Nhamodzenyika 0 bình chọn
23/11/2010 kudakwashe [sn] phát âm kudakwashe 0 bình chọn
23/11/2010 motsi [sn] phát âm motsi 0 bình chọn
23/11/2010 chiShona [sn] phát âm chiShona 0 bình chọn
23/11/2010 Mhuka [sn] phát âm Mhuka 0 bình chọn
23/11/2010 ndatenda [sn] phát âm ndatenda 0 bình chọn
23/11/2010 nyuchi [sn] phát âm nyuchi 0 bình chọn
23/11/2010 zvakanaka [sn] phát âm zvakanaka 0 bình chọn
23/11/2010 Handitaure chiShona [sn] phát âm Handitaure chiShona 0 bình chọn
23/11/2010 Ndinokuda [sn] phát âm Ndinokuda 0 bình chọn
23/11/2010 mawere [sn] phát âm mawere 0 bình chọn
23/11/2010 gweta [sn] phát âm gweta 0 bình chọn
23/11/2010 jasi [sn] phát âm jasi 0 bình chọn
23/11/2010 sekuru [sn] phát âm sekuru 0 bình chọn
23/11/2010 uwandi [sn] phát âm uwandi 0 bình chọn
23/11/2010 njodzi [sn] phát âm njodzi 0 bình chọn
23/11/2010 mafuta [sn] phát âm mafuta 0 bình chọn
23/11/2010 goronga [sn] phát âm goronga 0 bình chọn