Thành viên:

Hokage4354

Đăng ký phát âm của Hokage4354

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/04/2011 Third Style [en] phát âm Third Style 0 bình chọn
23/04/2011 LMFAO [en] phát âm LMFAO 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/04/2011 woot [en] phát âm woot 0 bình chọn
23/04/2011 Mortal Kombat [en] phát âm Mortal Kombat 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/04/2011 Gamestop [en] phát âm Gamestop 0 bình chọn
23/04/2011 Tinychat [en] phát âm Tinychat 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/04/2011 YouTube [en] phát âm YouTube 0 bình chọn
23/04/2011 Twitter [en] phát âm Twitter -1 bình chọn
23/04/2011 Google [en] phát âm Google 0 bình chọn
23/04/2011 spinal column [en] phát âm spinal column 0 bình chọn
23/04/2011 mezzanine [en] phát âm mezzanine 0 bình chọn
23/04/2011 delamere [en] phát âm delamere 0 bình chọn
23/04/2011 Jay Heeger [en] phát âm Jay Heeger 0 bình chọn
23/04/2011 Trottier [en] phát âm Trottier 0 bình chọn
23/04/2011 James DePreist [en] phát âm James DePreist 0 bình chọn
23/04/2011 Fidelzeid [en] phát âm Fidelzeid 0 bình chọn
23/04/2011 Peter Mullan [en] phát âm Peter Mullan 0 bình chọn
23/04/2011 glancing [en] phát âm glancing 0 bình chọn