Thành viên:

Holl

Đăng ký phát âm của Holl

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/08/2010 възпитание [bg] phát âm възпитание 0 bình chọn
29/08/2010 възглас [bg] phát âm възглас 0 bình chọn
29/08/2010 възвеличавам [bg] phát âm възвеличавам 0 bình chọn
29/08/2010 въдичарство [bg] phát âm въдичарство 0 bình chọn
29/08/2010 въдица [bg] phát âm въдица 0 bình chọn
29/08/2010 въже [bg] phát âm въже 0 bình chọn
29/08/2010 буря [bg] phát âm буря 0 bình chọn
29/08/2010 свят [bg] phát âm свят 0 bình chọn
29/08/2010 виза [bg] phát âm виза 0 bình chọn
29/08/2010 внезапен [bg] phát âm внезапен 0 bình chọn
29/08/2010 внос [bg] phát âm внос 0 bình chọn
29/08/2010 внушавам [bg] phát âm внушавам 0 bình chọn
29/08/2010 внимавам [bg] phát âm внимавам 0 bình chọn
29/08/2010 внимателно [bg] phát âm внимателно 0 bình chọn
29/08/2010 внимателен [bg] phát âm внимателен 0 bình chọn
29/08/2010 внасям [bg] phát âm внасям 0 bình chọn
29/08/2010 внедрявам [bg] phát âm внедрявам 0 bình chọn
29/08/2010 смут [bg] phát âm смут 0 bình chọn
29/08/2010 власт [bg] phát âm власт 0 bình chọn
29/08/2010 влажен [bg] phát âm влажен 0 bình chọn
29/08/2010 владичество [bg] phát âm владичество 0 bình chọn
29/08/2010 водоравен [bg] phát âm водоравен 0 bình chọn
29/08/2010 военна [bg] phát âm военна 0 bình chọn
29/08/2010 водачество [bg] phát âm водачество 0 bình chọn
29/08/2010 внушаемост [bg] phát âm внушаемост 0 bình chọn
29/08/2010 водолечение [bg] phát âm водолечение 0 bình chọn
29/08/2010 воднист [bg] phát âm воднист 0 bình chọn
29/08/2010 дебати [bg] phát âm дебати 0 bình chọn
29/08/2010 водоскок [bg] phát âm водоскок 0 bình chọn
29/08/2010 военачалник [bg] phát âm военачалник 0 bình chọn