Thành viên:

Imber

Đăng ký phát âm của Imber

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
18/07/2009 Fado [pt] phát âm Fado Của rabellinha
18/07/2009 Mafalda [pt] phát âm Mafalda 1 bình chọn