Thành viên:

Influx

Đăng ký phát âm của Influx

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/02/2012 onomatopoeia [en] phát âm onomatopoeia 0 bình chọn
07/02/2012 fjord [en] phát âm fjord 0 bình chọn
07/02/2012 Longhorsley [en] phát âm Longhorsley 0 bình chọn
06/02/2012 Newcastle [en] phát âm Newcastle 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/02/2012 Hexham [en] phát âm Hexham 0 bình chọn
06/02/2012 Geordie [en] phát âm Geordie 1 bình chọn
06/02/2012 Mackem [en] phát âm Mackem 0 bình chọn
06/02/2012 Ashington [en] phát âm Ashington 0 bình chọn
06/02/2012 Tynemouth [en] phát âm Tynemouth 0 bình chọn
06/02/2012 Whitley Bay [en] phát âm Whitley Bay 0 bình chọn
06/02/2012 Mark Wallinger [en] phát âm Mark Wallinger -1 bình chọn
06/02/2012 Byker Grove [en] phát âm Byker Grove 0 bình chọn
06/02/2012 Byker [en] phát âm Byker 0 bình chọn
06/02/2012 Berwick-upon-Tweed [en] phát âm Berwick-upon-Tweed 0 bình chọn
06/02/2012 Jarrow [en] phát âm Jarrow 0 bình chọn
06/02/2012 Morpeth [en] phát âm Morpeth 0 bình chọn
06/02/2012 Cramlington [en] phát âm Cramlington 0 bình chọn
06/02/2012 Blyth [en] phát âm Blyth 0 bình chọn
06/02/2012 Georg-August-University [en] phát âm Georg-August-University 0 bình chọn
06/02/2012 Hartlepool [en] phát âm Hartlepool 2 bình chọn
06/02/2012 Newcastle upon Tyne [en] phát âm Newcastle upon Tyne 3 bình chọn Phát âm tốt nhất