Thành viên:

Influx

Đăng ký phát âm của Influx

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
07/02/2012 Longhorsley [en] phát âm Longhorsley 0 bình chọn
06/02/2012 Tynemouth [en] phát âm Tynemouth 0 bình chọn
06/02/2012 Byker Grove [en] phát âm Byker Grove 0 bình chọn
06/02/2012 Byker [en] phát âm Byker 0 bình chọn