Thành viên:

Italoardito

Đăng ký phát âm của Italoardito

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/06/2013 pieno zeppo [it] phát âm pieno zeppo 1 bình chọn
01/06/2013 Elio e le Storie Tese [it] phát âm Elio e le Storie Tese 0 bình chọn
01/06/2013 mai e poi mai [it] phát âm mai e poi mai 0 bình chọn
01/06/2013 Guerra e pace [it] phát âm Guerra e pace 0 bình chọn
01/06/2013 ammesso e non concesso [it] phát âm ammesso e non concesso 0 bình chọn
01/06/2013 Capraia e Limite [it] phát âm Capraia e Limite 0 bình chọn
01/06/2013 teologumeno [it] phát âm teologumeno 0 bình chọn
01/06/2013 zio d'America [it] phát âm zio d'America 0 bình chọn
01/06/2013 bizio [it] phát âm bizio 0 bình chọn
01/06/2013 prozii [it] phát âm prozii 0 bình chọn
01/06/2013 prozie [it] phát âm prozie 0 bình chọn
01/06/2013 prozia [it] phát âm prozia 0 bình chọn
01/06/2013 prozio [it] phát âm prozio 0 bình chọn
01/06/2013 zie [it] phát âm zie 0 bình chọn
01/06/2013 zii [it] phát âm zii 0 bình chọn
01/06/2013 Zio Sam [it] phát âm Zio Sam 0 bình chọn
01/06/2013 zia [it] phát âm zia 1 bình chọn
01/06/2013 pane e cacio [it] phát âm pane e cacio 0 bình chọn
01/06/2013 Trinità d'Agultu e Vignola [it] phát âm Trinità d'Agultu e Vignola 0 bình chọn
01/06/2013 paglia e fieno [it] phát âm paglia e fieno 0 bình chọn
01/06/2013 taglio e cucito [it] phát âm taglio e cucito 0 bình chọn
01/06/2013 Avuglione e Vernone [it] phát âm Avuglione e Vernone 0 bình chọn
01/06/2013 mangiare pane e veleno [it] phát âm mangiare pane e veleno 0 bình chọn
01/06/2013 per mesi e mesi [it] phát âm per mesi e mesi 0 bình chọn
01/06/2013 Dire peste e corna [it] phát âm Dire peste e corna 0 bình chọn
01/06/2013 Zitto e mosca [it] phát âm Zitto e mosca 0 bình chọn
01/06/2013 sano e salvo [it] phát âm sano e salvo 0 bình chọn
01/06/2013 non c'è più religione [it] phát âm non c'è più religione 0 bình chọn
01/06/2013 Latte e Miele [it] phát âm Latte e Miele 0 bình chọn
01/06/2013 è qui [it] phát âm è qui 0 bình chọn