Thành viên:

Italoardito

Đăng ký phát âm của Italoardito

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/09/2017 alfa puro [it] phát âm alfa puro 0 bình chọn
13/09/2017 alfa privativo [it] phát âm alfa privativo 0 bình chọn
13/09/2017 Alfa Romeo 156 [it] phát âm Alfa Romeo 156 0 bình chọn
13/09/2017 dall'alfa all'omega [it] phát âm dall'alfa all'omega 0 bình chọn
13/09/2017 Alfa Romeo [it] phát âm Alfa Romeo 0 bình chọn
13/09/2017 Alfa Centauri [it] phát âm Alfa Centauri 0 bình chọn
13/09/2017 alfa [it] phát âm alfa 0 bình chọn
13/09/2017 Paperinik [it] phát âm Paperinik 0 bình chọn
13/09/2017 Diabolik [it] phát âm Diabolik 0 bình chọn
13/09/2017 tacchetto intercambiabile [it] phát âm tacchetto intercambiabile 0 bình chọn
13/09/2017 Vaduz [it] phát âm Vaduz 0 bình chọn
13/09/2017 Maronilli [it] phát âm Maronilli 0 bình chọn
13/09/2017 sgonfia [it] phát âm sgonfia 0 bình chọn
13/09/2017 pinacoteche [it] phát âm pinacoteche 0 bình chọn
13/09/2017 Cocchetti [it] phát âm Cocchetti 0 bình chọn
12/09/2017 carissimo [it] phát âm carissimo 0 bình chọn
12/09/2017 Emilio Pompilio Miraglia [it] phát âm Emilio Pompilio Miraglia 0 bình chọn
12/09/2017 differenziano [it] phát âm differenziano 0 bình chọn
12/09/2017 equa [it] phát âm equa 0 bình chọn
12/09/2017 equa [la] phát âm equa 0 bình chọn
12/09/2017 avvinti [it] phát âm avvinti 0 bình chọn
12/09/2017 adatte [it] phát âm adatte 0 bình chọn
12/09/2017 difensive [it] phát âm difensive 0 bình chọn
12/09/2017 fortificazioni [it] phát âm fortificazioni 0 bình chọn
12/09/2017 dirigerne [it] phát âm dirigerne 0 bình chọn
12/09/2017 manovrarle [it] phát âm manovrarle 0 bình chọn
12/09/2017 collegata [it] phát âm collegata 0 bình chọn
12/09/2017 utilizzi [it] phát âm utilizzi 0 bình chọn
12/09/2017 realizzandone [it] phát âm realizzandone 0 bình chọn
12/09/2017 settori [it] phát âm settori 0 bình chọn